Duurzaam

Quantes|Artoos staat voor duurzaamheid. Dit uit zich in respect voor mens, dier en omgeving.
Vanzelfsprekend voldoen we aan alle milieunormen. Onze permanente aandacht voor
milieuaspecten, helpt ons duurzaam te innoveren.


Duurzaamheid is ook het sleutelwoord in de relaties met onze klanten en onze medewerkers.
Klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid zijn voor ons van strategisch belang en staan
permanent op de directieagenda.


Quantes|Artoos wil ook een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Zo ontwikkelen
we bijvoorbeeld sponsoractiviteiten voor de ondersteuning van minderbedeelden.
Ons bedrijfsrendement stellen we in dienst van continuïteit. We investeren verantwoord en
koppelen winstgevendheid aan duurzaamheid.


Kort samengevat: Quantes/Artoos staat midden in de maatschappij en neemt in brede zin zijn
verantwoordelijkheid bij het realiseren van uw communicatiemiddelen